PARTNERZY ZAGRANICZNI:
Organizatorzy:
1. Lwowska Akademia Sztuk Pięknych
2. Lwowska Obwodowa Biblioteka Dla Dzieci
3. Miejski Pałac Kultury im. Chodkiewicza, Lwów
4. Szkoła nr 4, Tarnopol
5. Szkoła Ogólnokształcąca nr 10 im św. Marii Magdaleny, Lwów

Partnerzy:
1. Centrum Edukacyjno-Zawodowe, Krzywy Róg
2. Lwowska Obwodowa Biblioteka dla Dzieci, Lwów
3. Lwowska Miejska Organizacja Społeczna „Polskie Towarzystwo Radiowe”, Lwów
4. Narodowo-Kulturalne Stowarzyszenie Polaków „Polska Nuta”, Odessa
5. Polska Sobotnia Szkoła Przy Nadzbruczańskim Stowarzyszeniu Języka I Kultury Polskiej, Husiatyń
6. Polska Szkoła Sobotnia im. Jana III Sobieskiego, Jaworów
7. Polska Szkoła Sobotnia Związku Polaków na Ukrainie, Sławuta
8. Polska Szkoła Sobotnio-Niedzielna im. Rodziny Grocholskich przy sp „Kresowiacy”, Winnica
9. Polska Szkoła Sobotnio-Niedzielna przy Stowarzyszeniu Centrum Kultury Polskiej im. T. Padury, Koziatyń
10. Polska Szkoła Sobotnio-niedzielna Stowarzyszenia Kultury Polskiej im. Ewy Felińskiej na Wołyniu, Łuck
11. Punkt Nauczania Przy Centrum Języków I Kultur Słowiańskich, Chmielnicki
12. Punkt Nauczania przy Polskim Kulturalno-Oświatowym Stowarzyszeniu „Rodzina”, Browary
13. Punkt Nauczania Języka i Kultury Polskiej przy Związku Polaków na Ukrainie, Kijów
14. Sobotnio-Niedzielna Szkoła Języka Polskiego przy Ośrodku Kultury Polskiej im. Karola Wojtyły, Dniepropietrowsk
15. Stowarzyszenie Polskich Przedsiębiorców Ziemi Lwowskiej, Lwów
16. Studencki Klub Polski, Żytomierz
17. Szkoła Sobotnio-Niedzielna Języka Polskiego (TKPZO), Ostróg
18. Szkoła Sobotnio-Niedzielna przy Oddziale Związku Polaków im. Adama Mickiewicza, Odessa
19. Szkoła Sobotnio-Niedzielna przy Olewskim Rejonowym Oddziale Związku Polaków na Ukrainie, Olewsk
20. Szkoła Sobotnio-niedzielna przy Żytomierskim Obwodowym Związku Polaków na Ukrainie, Centrum Polskie, Żytomierz
21. Towarzystwo Kultury Polskiej im. Tadeusza Kościuszki, Łuck
22. Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Złoczowskiej im. ks. bpa Jana Cieńskiego, Oddział Towarzystwa Kultury Polskie Ziemi Lwowskiej, Złoczów
23. Ukraińsko-Polski Sojusz im. Tomasza Padury, Równe
24. Stowarzyszenie Polonistów Kulturalno-Edukacyjne, Dnipro
25. Technikum Technologii i Przemysłu Mody, Dnipro
26. Stowarzyszenie Kultury Polskiej im. Z. Karasińskiego w Białej Cerkwi

PARTNERZY POLSCY:
Organizatorzy:

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gliwicach
Gimnazjum nr 10 w Gliwicach
Gimnazjum nr 3 im. Noblistów Polskich w Gliwicach z Oddziałami Dwujęzycznymi
Przedszkole Niepubliczne „Stokrotka” w Gliwicach
Szkoła Podstawowa nr 9 w Gliwicach im. Jana III Sobieskiego
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Gliwicach
Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Gliwicach
Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7 w Gliwicach
Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach

Partnerzy:
Gliwicki Ośrodek Metodyczny
Muzeum w Gliwicach
Wydział Artystyczny Uniwersytetu Śląskiego