/ Przez / Aktualności / 0 komentarze/y

O Wyspiańskim we Lwowie

W ramach międzynarodowego projektu Światu dajesz kształt – w 110. rocznicę śmierci Stanisława Wyspiańskiego odbyło się spotkanie z jego partnerami oraz uczestnikami na Ukrainie.

Wizyta studyjna we Lwowie trwała w dniach od 18 do 20 września 2017 r. W jej programie znalazły się wykłady i warsztaty nawiązujące do twórczości wybitnego artysty. Przeprowadziły je: Marta Romanowska – historyk sztuki, wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, długoletni kustosz Muzeum Narodowego w Krakowie, Cecylia Mirela Nawrot – dyrektor Ośrodka Doskonalenia i Kształcenia Ustawicznego PARTNER w Gliwicach, trener, ekspert i certyfikowany coach, dyrektor Przedszkola Międzynarodowego „Stokrotka” w Gliwicach oraz Marta Frąckowiak – doktorantka na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Organizatora projektu, tj. Miejską Bibliotekę Publiczną w Gliwicach, reprezentowały: Izabela Kochańczyk – zastępca dyrektora oraz Marta Kryś – kierownik Działu Instrukcyjno-Metodycznego.
Wizytę rozpoczęło spotkanie z prof. Wołodymirem Odrechivskim, rektorem Lwowskiej Narodowej Akademii Sztuk Pięknych – strategicznym partnerem projektu. Rektor wyraził serdeczne słowa podziękowania i uznania dla całego przedsięwzięcia. Marta Romanowska wygłosiła wykład pt. Mistrz i uczeń – Jan Matejko i Stanisław Wyspiański i ich przestrzenie kreacji wizualnej. Izabela Kochańczyk omówiła realizację projektu w latach 2016-2017. Następnie w pracowni grafiki pod okiem Marty Frąckowiak odbyły się warsztaty transferu obrazu na tkaninę.
Lwowska uczelnia była pierwszym miejscem ekspozycji prac konkursowych pt. Grafika inspirowana twórczością Stanisława Wyspiańskiego. W kolejnych miesiącach wystawa zaprezentowana zostanie w Gliwicach oraz Cieszynie. Konkurs współorganizował Instytut Sztuki Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Spotkania drugiego dnia zaplanowano w Szkole Ogólnokształcącej nr 10 im. św. Marii Magdaleny. Uczniowie wzięli udział w warsztatach artystycznych, a prowadząca ukazała zalety linorytu i zachęciła młodzież do poszukiwań inspiracji w twórczości autora Wesela. Równolegle grupa młodzieży poznała zasady gry planszowej Wyspiański pod mikroskopem. Tajniki gry, która powstała w ramach projektu Światu dajesz kształt, przedstawiła Marta Kryś. Natomiast Marta Romanowska w swoim wystąpieniu nt. Stanisław Wyspiański – sygnały życia i śmierci zwróciła uwagę słuchaczy na sposób edukacji i prezentacji dorobku polskiego artysty. Na koniec Cecylia Mirela Nawrot przeprowadziła warsztaty z zakresu kształcenia kompetencji kluczowych ucznia.
Ostatnie wydarzenia miały miejsce we Lwowskiej Obwodowej Bibliotece dla Dzieci. Wykładu pt. Stanisław Wyspiański i jego reforma typografii wysłuchali bibliotekarze, czytelnicy oraz pasjonaci polskiej kultury i studenci kierunku teatrologii Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu. W kolejnych warsztatach graficznych z monotypii brały udział dzieci ze Sobotniej Szkoły im. Jana III Sobieskiego z Jaworowa oraz z lwowskiej Szkoły Ogólnokształcącej nr 24 im. Marii Konopnickiej. Tego dnia w programie znalazły się jeszcze warsztaty o modelach rozwijania kompetencji czytelniczych oraz o grze planszowej.
Wśród uczestników spotkań zjawili się przedstawiciele m.in. z Polonijnego Uniwersytetu m. Jaworowa, Centrum Kultury Polskiej im. T. Padury w Koziatyniu oraz Biblioteki Powiatowej dla Dzieci w Samborze. Relacja z wizyty została także opublikowana we lwowskim Kurierze Galicyjskim. We wszystkich wydarzeniach łącznie wzięło udział 240 osób. Była to także okazja do przekazania materiałów, wypracowanych w ramach projektu, tj. scenariuszy lekcji o twórczości Stanisława Wyspiańskiego, katalogów wystawy, gier planszowych.
Lwów to piękne miasto, w którym polską grupę przyjęto z wielką życzliwością i otwartością. Organizatorzy podkreślają, że największą wartością wizyty była możliwość rozmowy o polskiej kulturze i sztuce i wzajemnej inspiracji.
Projekt Światu dajesz kształt, w tym wizyta studyjna we Lwowie, dofinansowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej oraz budżetu Miasta Gliwice. W Gliwicach działanie wspiera 11 partnerów, po stronie ukraińskiej współtworzą go 32 instytucje.